سوالات متداول

پس از خریداری، لینک دانلود کجا قرار دارد؟

پس از خریداری و پرداخت، در همان لحظه لینک دانلود برای شما ساخته می شود و با مراجعه به پروفایل خود می توانید در سفارش مربوطه، لینک دانلود را پیدا و استفاده کنید.

آیا لینک دانلود فایل ها را می توان به اشتراک گذاشت؟

خیر؛ لینک های دانلود مخصوص حساب کاربری شما ساخته شده است و نمیتوان آن را به اشتراک گذاشت.

آیا زمان دریافت فایل ها محدود است؟

بله؛ شما حداکثر 72 ساعت زمان دارید تا فایل های خود را دانلود کنید.

آیا تعداد دفعات دانلود فایل ها محدود است؟

بله؛ در محدوده زمانی که می توانید فایل های خریداری شده را دانلود نمایید، به تعداد محدودی می توان آن را دانلود کنید.

در خبرنامه ما مشترک شوید

با عضویت از آخرین اخبار و محصولات ما مطلع شوید

انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود